Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Plastik ve rekonstrüktif cerrahinin başlangıçtan günümüze kadar geçirdiği aşamalar kronolojik olarak incelendiğinde, Türk plastik cerrahi uygulamalarının oldukça eskilere dayandığı görülmektedir. Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de plastik cerrahinin gelişmesi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olmak üzere iki büyük dünya savaşından sonra olmuştur. 1961 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin (TPCD) resmen kurulmasından sonra Türkiye'de plastik cerrahi uygulamaları sporadik olmaktan çıkarak sistemli çalışmalar haline gelmiştir.

http://www.tpcd.org.tr/